​Asrār | Rahasia BASMALAH

Perlu saya dan penjenengan ketahui, wahai sahabat-sahabatku yang aku cintai dan dirahmati Allah. “BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM” memiliki asrar yang luar biasa, memiliki rumus yang rumit dan tiada yang mengetahui kecuali dengan hidayah Allah. dengan-nya sedikitpun tiada terbakar dan terlumat kobaran api neraka, serta dibukanya pintu-pintu kebaikan, keberkahan, ketulusan dan tercapainya hakikat keabadian.
Dengannya, bersabda sayyidul anbiya’ wal iamamul mursalin, nabiyuna Muhammd SAW. dengan lisan yang ḣāl, dari sahabat pilihan, seperti Abu Hurairah Radliyallahu ‘anhu wa ardlah.
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر، معناه قليل البركة ولا يبارك فيه.

“segala perkara, yang memiliki kebaikan, yang tiada diawali didalamnya dengan BASMALAH, maka perkara itu ajdzam. dalam riwayatlain dengan lafal ‘abtar’ dan ‘aqtha’’, keduanya memiliki padanan makna yang sama, yaitu sedikit keberkahan dan tiada menambah keberkahan”

Dalam riwayat yang menggebirakan sekaligus menakjubkan, bahwa kitab-kitab yang diturunkan Allah dari langit kebumi sebanyak 104kitab; 60suḣuf kepada Nabi Tsits, 30suḣuf kepada Nabi Ibrahim, 10suḣuf kepada Nabi Musa sebelum Taurat, kemudian kitab Taurat itu sendiri, Injil, Zabur dan al-Furqān yaitu al-Qur’an ‘ala nabiyyinā Muhammad SAW. al-Furqan, maknanya seluruh kitab terkumpul didalamnya, dan makna al-Qur’an terkumpul dalam Surah al-Fatihah, dan makna al-Fatihah terkumpul dalam huruf [ba’]-nya’, dan makna [ba’] adalah [bī kānā mā kānā wa bī yakūn mā yakūn] maknanya; dengan-KU segala sesuatu ada dan dengan-KU menjadi ada perkara yang ada.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM dalam riwayat yang menakjubkan, ketika turun ini ‘arsy bergetar, seraya berkata Malaikat Zabaniyah “tidak akan masuk neraka orang yang membaca-nya” jumlah hurufnya (dalam arab) 19huruf, sebagaimana jumlah lapisan jahannam.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM sahabat pilihan, seperti Jabir Radliyallahu ‘anhu wa ardlah meriwayatkan, ketika  turun ini “mendung bertautan ke-arah timur, angin tenang dalam diam, samudara memanas, dan segala hewan melata tertegun, para setan dirajam dari langit, seraya bersumpah RABBUNA ‘IZZAH ‘siapa yang menyebutkan namaku pada yang sakit kecuali disembuhkan dan tiada tiada basmalah kecuali keberkahan”.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM sahabat terkasih Ibnu Mas’ud mengatakan “siapa yang menginginkan selamat dari neraka Zabaniyah yang memiliki 19tingkat maka alangkah baiknya membaca 19huruf (dalam arab) ini, siapa yang memperbanyak berdzikir dengannya dianugrahkan haibah kewibawaan yang tinggi, dengannya Nabi Sulaiman ‘alaihis salam memperoleh pertolongan, dan siapa yang menuliskannya pada kertas sebanyak seratus kali maka dianugrahkan kepada haibah kebesaran didalam hatinya.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM dan darinya semoga meredam segala keburukan syaithaniyah, tersingkir segala bala’, hingga aku dan panjenengan semua dipertemukan kembali dengan saling berTAJUBan akan ‘rahasia basmalah’. Wassalam..
Oleh. ulinnuha Arwani

Advertisements

Tinggalkan Balasan